Номинации в деветото издание на медийния конкурс „Нашето общо Черно море“ на Черноморска мрежа на неправителствените организации и НПО

За девета поредна година екипът на Черноморска мрежа на неправителствените организации провежда медийния конкурс „Нашето общо Черно море“. Проектът е текуща инициатива, осъществявана ежегодно от сдружението с участието на експерти, доброволци и представители на медиите и обществеността. Конкурсът отличава с номинации журналисти и сътрудници на различни медии за професионално и обществено ангажирано отразяване на проблемите на околната среда и устойчивото развитие в черноморския регион.

Започнал в рамките на Проекта за възстановяване на черноморската екосистема на ГЕФ-ПРООН през 2003 г. конкурсът цели да повиши екологичната осведоменост и ангажираност на журналистите и на широката общественост. По традиция отличаваме медийни творци и изяви в три категории: електронни медии, печатни медии и фотография. В стремежа си да проследяваме работата на добри автори и да намерим задълбочени и интересни публикации правим опит да се информираме както за регионалните, така и за централните издания. Убедени сме, че активното съдействие на други неправителствени организации и на независими експерти и доброволци би подпомогнало развитието на конкурса.

Приоритетът през изминалата година бе „Гражданска активност и ангажираност с опазването на Черно море и черноморското крайбрежие”. Екипът ни взе решение да отличи двама известни автори, които правят силно впечатление с гражданската си позиция и изява. Това са:

Румяна Емануилиду, печат

Журналистката Румяна Емануилиду, Агенция „Фактор” – Бургас, вестник и електронно издание, е номинирана за серия от публикации, посветени на болезнената тема за залива Вромос и екологичната обстановка в района, свързана с радиационно замърсяване. Темата е развивана в серия от публикации в продължение на повече от една година. Предоставяната последователно информация е от изключително голям обществен интерес, тъй като засяга здравето и живота на местното население и алармира за липсата на адекватна политика на властите по проблема. Авторката, номинирана неведнъж в конкурса, продължава да работи убедително по значимата тема за околната среда и влиянието й върху човешкото здраве.

Вторият отличен автор е Росен Босев, разследващ журналист от в-к „Капитал” за цялостната му работа по темата за неправомерното използване на обществения ресурс по черноморското крайбрежие. Отличаващият се с будна гражданска позиция млад журналист не се колебае да се заеме с най-фрапантните случаи на облагодетелстване и закононарушения на властимащите и политическия елит, при това не само в рамките на изминалата една година. Неговата работа се превръща в показателен пример за качество и професионален стандарт.

Поредният филм за подводния свят на Черно море на Цветелина Атанасова, репортер от БНТ, „По света и у нас" беше излъчен на 31 октомври миналата година и носи заглавието „Съдбата на морето”. Авторката е известна с активната си гражданска позиция и смелост при поставянето на болезнени проблеми, свързани с екологичното здраве и съдбата на Черно море.

Журналистиката Свилена Ганева, от варненския екипа на в-к „Труд” и колегата й фоторепортер Антон Стоянов отличаваме за последователно и ангажирано отразяване на проблемите на околната среда и опазването на Черно оморе. Отличаваме още Аделина Георгиева, репортер от агенция „Фокус” за серия от публикации на морска тема и Мария Цънцарова, репортер в Нова телевизия за филма й „Убийството на едно море” излъчен на 8 октомври 2011 г., като им пожелаваме задълбочен и професионален интерес към темата за крайбрежието и Черно море.

Благодарим на колегите от неправителствените организации и на нашите експерти за доброволно положения труд в подкрепа на осмото издание на конкурса.

Благодарим на всички автори, които отразяват компетентно и активно проблемите на Черно море и им желаем ползотворна работа!

Назад | Присъдени награди през 2010 г.